Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Viratge

Procediment químic que canvia el color del positiu (v).

Enllaç permanent: Viratge - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Veu en off | Glossari Cinema | Visionar >

Novetats