Glossaris

Glossaris

Glossari Construcció / Terme

Bisellar

Fer bisells en un vidre, un capitell, una peça, etc.

Enllaç permanent: Bisellar - Data: 2013-11-01 06:25:29


< Bisell | Glossari Construcció | Construcció >