Glossaris

Glossaris

Glossari Construcció / Terme

Mòdul

Mida presa com a unitat d'una escala de proporcions per a una composició o distribució arquitectònica; així, en l'arquitectura moderna, el mòdul és una mida convencional per la qual totes les dimensions d'un edifici són múltiples aritmètics.

Aquesta unitat arquitectònica de mesura, en els ordres clàssics acostuma a ser el semidiàmetre inferior de la columna.

Enllaç permanent: Mòdul - Data: 2013-11-01 06:25:29


< Instal.lacions | Glossari Construcció | Obra >