Glossaris

Glossaris

Glossari Construcció / Terme

Instal.lacions

Conjunt d'obres efectuades en un immoble per tal d'adaptar-lo a la seva funció.

Enllaç permanent: Instal.lacions - Data: 2013-11-01 06:25:29


< Instal.lació | Glossari Construcció | Mòdul >