Glossaris

Glossaris

Glossari Construcció / Terme

Obra de fàbrica

Construcció feta amb maons, pedra o formigó, etc.

Enllaç permanent: Obra de fàbrica - Data: 2013-11-01 06:25:29


< Obra | Glossari Construcció | Obres públiques >