Glossaris

Glossaris

Glossari Construcció / Terme

Prefabricació

Sistema de construcció d'edificis, de vaixells o altres estructures consistent en la utilització d'elements de formes i dimensions normalitzades i fabricats en sèrie. Hom munta els elements (dits prefabricats) en el lloc on efectua la construcció, amb la qual cosa hom sol obtenir un estalvi considerable de temps i de cost. En arquitectura, hom tendeix més i més a servir-se d'aquest sistema.

Enllaç permanent: Prefabricació - Data: 2013-11-01 06:25:29


< Policromia | Glossari Construcció | Rebaixament >