Glossaris

Glossaris

Glossari Construcció / Terme

Policromia

Art de completar amb colors les obres arquitectòniques o escultòriques. Pot ésser decorativa, convencional o realista.

Enllaç permanent: Policromia - Data: 2013-11-01 06:25:29


< Piló | Glossari Construcció | Prefabricació >