Glossaris

Glossaris

Glossari Distribucions unidimensional / Terme

Caràcter estadístic

El caràcter estadístic és la propietat que volem estudiar dels elements de la població i que permet classificar-los en diferents modalitats.

Enllaç permanent: Caràcter estadístic - Data: 2014-02-22 02:13:26


Glossari Distribucions unidimensional | Coeficient de variació >