Glossaris

Glossaris

Glossari Distribucions unidimensional / Terme

Coeficient de variació

El coeficient de variació és el quocient entre la desviació tipus i la mitjana aritmètica.

Enllaç permanent: Coeficient de variació - Data: 2014-02-22 02:13:26


< Caràcter estadístic | Glossari Distribucions unidimensional | Desviació mitjana >