Glossaris

Glossaris

Glossari Distribucions unidimensional / Terme

Freqüència absoluta acumulada

S'anomena freqüència absoluta acumulada (Fi) d'un valor Xi el nombre de repeticions de valors que són més petits o iguals que ell.

Enllaç permanent: Freqüència absoluta acumulada - Data: 2014-02-22 02:13:26


< Freqüència absoluta | Glossari Distribucions unidimensional | Freqüència relativa >