Glossaris

Glossaris

Glossari Distribucions unidimensional / Terme

Freqüència relativa

S'anomena freqüència relativa d'un valor Xi el quocient entre la freqüència absoluta fi i el nombre total de dades N.

Enllaç permanent: Freqüència relativa - Data: 2014-02-22 02:13:26


< Freqüència absoluta acumulada | Glossari Distribucions unidimensional | Freqüència relativa acumulada >