Glossaris

Glossaris

Glossari Distribucions unidimensional / Terme

Mediana

S'anomena mediana d'un distribució estadística el valor de la variable tal que la freqüència absoluta dels valors més petits que ell és igual a la freqüència absoluta dels valors més grans que ell. Es representa per M.

Enllaç permanent: Mediana - Data: 2014-02-22 02:13:26


< Freqüència relativa acumulada | Glossari Distribucions unidimensional | Mitjana aritmètica >