Glossaris

Glossaris

Glossari Distribucions unidimensional / Terme

Freqüència relativa acumulada

S'anomena freqüència relativa acumulada (Hi) d'un valor xi el quocient entre la freqüència absoluta acumulada i el nombre total de dades.

Enllaç permanent: Freqüència relativa acumulada - Data: 2014-02-22 02:13:26


< Freqüència relativa | Glossari Distribucions unidimensional | Mediana >