Glossaris

Glossaris

Glossari Distribucions unidimensional / Terme

Moda

La moda (Mo) d'una distribució estadística és el valor (o valors) de freqüència més alta.

Enllaç permanent: Moda - Data: 2014-02-22 02:13:26


< Mitjana aritmètica | Glossari Distribucions unidimensional | Mostra >