Glossaris

Glossaris

Glossari Distribucions unidimensional / Terme

Mostra

La mostra és el subconjunt de la població del qual extraurem les dades per a la realització de l'estudi estadístic.

Enllaç permanent: Mostra - Data: 2014-02-22 02:13:26


< Moda | Glossari Distribucions unidimensional | Població >