Glossaris

Glossaris

Glossari Distribucions unidimensional / Terme

Variància

La variància d'una distribució és la mitjana aritmètica dels quadrats de les desviacions de cada valor. La representem per S2x.

Enllaç permanent: Variància - Data: 2014-02-22 02:13:26


< Rang | Glossari Distribucions unidimensional