Glossaris

Glossaris

Glossari Distribucions unidimensional / Terme

Rang

S'anomena rang d'una distribució estadística la diferència entre el valor màxim i el valor mínim d'aquesta.

Enllaç permanent: Rang - Data: 2014-02-22 02:13:26


< Població | Glossari Distribucions unidimensional | Variància >