Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Deducció

Raonament propi de les matemàtiques i la lògica que consisteix en aplicar principis generals a casos particulars.

Enllaç permanent: Deducció - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Cultura | Glossari Filosofia | Doctrina >