Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Idealisme

Doctrina que atribueix a les nostres idees una realitat transcendent.

Enllaç permanent: Idealisme - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Heterodòxia | Glossari Filosofia | Inducció >