Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Mètode

Conjunt de procediments que utilitza una ciència per aconseguir el seu objectiu.

Enllaç permanent: Mètode - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Metafísica | Glossari Filosofia | Mística  >