Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Realisme

Doctrina que afirma que hi ha una realitat exterior i independent del subjecte.

Enllaç permanent: Realisme - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Racionalisme | Glossari Filosofia | Representació >