Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Fotografia


La fotografia és la tècnica que permet obtenir i guardar de manera permanent imatges, sobre una superfície de material sensible a la llum o en dispositius d'emmagatzematge de dades, basant-se en el principi de la càmera obscura. En la càmera obscura s'aconsegueix projectar una imatge nítida captada per una lent o un conjunt de lents sobre una superfície. Per emmagatzemar aquesta imatge les càmeres fotogràfiques utilitzaven fins fa uns anys exclusivament les pel·lícules sensibles; en canvi, ara s'empren també sensors digitals.

Tipus: Art, Tecnología

Llistat de termes del glossari


Glossaris B

Glossaris N

Glossaris O


Total de termes: 59