Glossaris

Glossaris

Glossari Fotografia / Terme

Fotografia instantània [Tipus]

[Tipus de fotografia] 1. Fotografia obtinguda amb un temps d'exposició molt curt, per tal d'assolir una imatge neta malgrat el moviment. 2. Fotografia obtinguda amb una càmera fotogràfica elemental.

Enllaç permanent: Fotografia instantània [Tipus] - Data: 2013-12-30 09:15:55


< Fotografia instantània [Tècnica] | Glossari Fotografia | Fotograma >