Glossaris

Glossaris

Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques / Terme

factor de potència

m Quocient entre la potència activa (W) i la potència aparent (VA) a la sortida de l'inversor.

Enllaç permanent: factor de potència - Data: 2016-12-17 10:12:01


< condicions estàndard de mesura | Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques | generador fotovoltaic >

Novetats