Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Instal·lacions solars fotovoltaiques


L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.

Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.

Així mateix es poden integrar específicament en enginys com ara vehicles, fanals, màquines de venda autònomes, etc.

Tipus: Ingenyeria, Electricitat, Electrònica, Tecnologia, Ecologia

Llistat de termes del glossari


Glossaris F

Glossaris G

Glossaris T


Total de termes: 28