Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Autòmat

Màquina o algoritme (o el seu model formal) que reconeix un llenguatge (responent a la qüestió de si un mot arbitrari hi pertany o no).

Enllaç permanent: Autòmat - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Arbre de recerca | Glossari Llenguatges formals | Autòmat amb pila >