Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Llenguatges formals


Un llenguatge formal és a matemàtiques, lògica, i ciències de la computació, un llenguatge on els símbols primitius i regles per a unir aquests símbols estan formalment especificats.

Tipus: Matemàtiques, Ciència, Informàtica, Programació

Llistat de termes del glossari


Glossaris G

Glossaris M

Glossaris N

Glossaris T

Glossaris V


Total de termes: 69