Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Classe

Conjunt de conjunts.

Enllaç permanent: Classe - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Càlcul | Glossari Llenguatges formals | Classe NP >