Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Funció de codificació

Funció bijectiva,és a dir,funció en que tot valor possible del primer i del segon component esta present en un i només un parell.

Enllaç permanent: Funció de codificació - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Funció característica | Glossari Llenguatges formals | Funció parcial >