Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Regular (llenguatge)

Llenguatge que pot ser reconegut per algun DFA.

Enllaç permanent: Regular (llenguatge) - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Regla de producció | Glossari Llenguatges formals | Relació >