Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Transició

En un autòmat, canvi d’estat.

Enllaç permanent: Transició - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Tancament | Glossari Llenguatges formals | Variable >