Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Aliment

És aquella substància o producte, natural o transformat i no tòxic, que pels seus components i característiques és susceptible de ser habitualment utilitzat per a alimentar-nos.

Enllaç permanent: Aliment - Data: 2012-11-05 09:26:52


Glossari Manipulador d'aliments | Aliments insalubres >