Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Matemàtiques


La matemàtica (encara que, per a referir-se a l'estudi i ciència, s'acostuma a utilitzar el plural matemàtiques) és aquella ciència que estudia patrons en les estructures de cossos abstractes i en les relacions que s'estableixen entre ells (del mot derivat del grec μάθημα, máthēma: ciència, coneixement, aprenentatge; μαθηματικός, mathēmatikós).

Tipus: Matemàtiques, Ciència

Llistat de termes del glossari


Glossaris B


Total de termes: 72