Glossaris

Glossaris

Glossari Materials de construcció / Terme

Ciment

Material pulverulent que, mesclat amb un líquid, esdevé adhesiu i capaç d'unir fragments o masses sòlides. De manera més restringida, hom aplica aquesta denominació als ciments emprats en construcció, o ciments calcaris. Aquests són materials en pols, constituïts fonamentalment per composts de calci, els quals, amassats amb aigua, donen pastes plàstiques (pasta de ciment) que permeten l'adheriment adequat de pedres, rajoles, etc.

Enllaç permanent: Ciment - Data: 2013-07-06 12:20:31


< Ceràmica | Glossari Materials de construcció | Conglomerat >