Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Materials de construcció


Els materials de construcció són una matèria primera o amb més freqüència productes manufacturats, emprats en la construcció d'edificis o en obres d'enginyeria civil.

Tipus: Arquitectura, Construcció, Tecnología

Llistat de termes del glossari


Glossaris B

Glossaris E

Glossaris G

Glossaris L

Glossaris V


Total de termes: 49