Glossaris

Glossaris

Glossari Materials de construcció / Terme

Estuc

Material de revestiment o farciment que s'obté barrejant guix, calç, pols de marbre i sorra.

Pasta feta amb calç o guix i pols de marbre que hom aplica, a manera d'arrebossat, a les superfícies, tant interiors com exteriors (parets, columnes, etc), o utilitza en el motlluratge de decoracions arquitectòniques.

Enllaç permanent: Estuc - Data: 2013-07-06 12:20:31


< Estereotomia | Glossari Materials de construcció | Fang >