Glossaris

Glossaris

Glossari Materials de construcció / Terme

Ferro dolç

Feero molt dur utilitzat en forja i construcció.

Enllaç permanent: Ferro dolç - Data: 2013-07-06 12:20:31


< Ferro de fosa | Glossari Materials de construcció | Ferro forjat >