Glossaris

Glossaris

Glossari Materials de construcció / Terme

Morter

Material aglomerat fet amb una mescla d'un conglomerat (calç, ciment o una barreja d'ambdós), sorra i aigua, que es pren o s'endureix en un cert temps. Hom l'empra per a lligar els maons, les pedres, etc, d'una construcció, per a arrebossar parets i per a fer paviments.

Enllaç permanent: Morter - Data: 2013-07-06 12:20:31


< Metacrilat | Glossari Materials de construcció | Pedra >