Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Aiguat

Ploguda forta que produeix torrentades i inundacions. (Diccionari general.)

Enllaç permanent: Aiguat - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Aiguaneu | Glossari Meteorologia | Aire >

Novetats