Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Aire

Barreja de gasos que constitueix l'atmosfera. Algunes vegades s'entén per "aire" aquesta barreja després d'haver-se'n eliminat el vapor d'aigua.

Enllaç permanent: Aire - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Aiguat | Glossari Meteorologia | Aire equatorial >

Novetats