Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Alba

Crepuscle del matí: temps comprès entre les primeres clarors matinals i la sortida del Sol. Trenc d'alba, Punta d'alba: començament del crepuscle del matí.

Enllaç permanent: Alba - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Aire tropical | Glossari Meteorologia | Albedo >

Novetats