Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Albedo

Proporció de la llum incident en un cos no lluminós, que és reflectida difusament per ell.

Enllaç permanent: Albedo - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Alba | Glossari Meteorologia | Alisis >

Novetats