Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Al•lèrgia

Nom genèric d'un grup d'estats morbosos entre els quals tenen especial importància els desordres funcionals de l'aparell respiratori que se suposen ocasionats per agents còsmics o per corpuscles en suspensió en l'atmosfera (pol•len, etc.).

Enllaç permanent: Al•lèrgia - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Alisis | Glossari Meteorologia | Alta >

Novetats