Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Atmosfera

a) Massa d'aire que envolta la Terra. b) Unitat de pressió equivalent a la de 760 mm de mercuri en condicions normals (Vid. Pressió normal). Sovint es pren avui com atmosfera unitat, en certs estudis teòrics, la pressió de 1 bar = 1000 mil•libars.

Enllaç permanent: Atmosfera - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Atmidòmetre | Glossari Meteorologia | Atmosfera de Rayleigh >

Novetats