Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Altitud

Altura sobre el nivell del mar.

Enllaç permanent: Altitud - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Altímetre | Glossari Meteorologia | Altocúmul >

Novetats