Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Altocúmul

Forma catalanitzada del mot altocúmulus, usada freqüentment en la conversació.

Enllaç permanent: Altocúmul - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Altitud | Glossari Meteorologia | Altocúmulus (Símbol, Ac) >

Novetats