Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Anticicló

Regió en la qual la pressió baromètrica és més alta que en totes les del seu voltant.

Enllaç permanent: Anticicló - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Antheli | Glossari Meteorologia | Anticicló de les Açores >

Novetats