Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Pressió

Força per unitat de superfície. En Meteorologia, aquest nom indica més especialment: a) la pressió atmosfèrica, o pressió de l'aire deguda principalment al seu pes i que es mesura amb el baròmetre; b) la pressió del vent sobre els objectes que hi estan exposats.

Enllaç permanent: Pressió - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Predictor | Glossari Meteorologia | Pressió normal >

Novetats