Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Antisol

Punt del cel diametralment oposat al que ocupa el Sol. Durant el dia és a sota l'horitzó. És el centre d'alguns arcs o cercles lluminosos produïts per les gotes d'aigua il•luminades pels raigs solars.

Enllaç permanent: Antisol - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Anticrepuscular | Glossari Meteorologia | Any >

Novetats