Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Any

Durada de la revolució de la Terra a l'entorn del Sol. L'any meteorològic es compta sovint com coincident amb l'any natural, de 1r de gener al 31 de desembre; però sovint també del 1r de desembre al 30 de novembre, a fi de repartir-lo millor en les quatre estacions; aleshores el mes de desembre es conceptua com formant part de l'any següent. En Meteorologia agrícola es compta a vegades l'any meteorològic com coincident amb l'any agrícola, o sia des del començament del període de conreu després de les grans collites; per exemple, a Mallorca l'any agrícola comença la setmana que segueix el 8 de setembre.

Enllaç permanent: Any - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Antisol | Glossari Meteorologia | Aparell inscriptor o registrador >

Novetats